Είσοδος | Εγγραφή
  SEARCH

Ενέργειες

Τελευταίες ενημερώσεις

Καλώς ήρθατε στη σελίδα του PEBBLE

Σύντομη Περιγραφή:

Η επίτευξη των στόχων 20-20-20 μέχρι το 2020 που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (μείωση κατά 20% της κατανάλωσης ενέργειας, κάλυψη ποσοστού 20% των ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), απαιτεί την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης και σωστής διαχείρισης ενέργειας σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Ο κτηριακός τομέας συνεισφέρει με ποσοστό 40% στη συνολική παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας και είναι επιτακτική η ανάπτυξη δράσεων οι οποίες αποσκοπούν αφενός ανάπτυξη νέων αποδοτικότερων τεχνολογιών, στη διάδοση της χρήσης ΑΠΕ για κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών, καθώς και στην αποτελεσματικότερη χρήση της διαθέσιμης ενέργειας. Νέοι κανονισμοί και θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και στην εγκατάσταση ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκές συστοιχίες στις στέγες). Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, προϊόντων και εργαλείων για την κατασκευή κτηρίων θετικού ενεργειακού ισοζυγίου (ΚΘΕΙ) –τα οποία, σε ετήσια βάση, παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση απαιτείται για τη λειτουργία τους.

Το πρόγραμμα
PEBBLE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για εξοικονόμηση ενέργειας και συμμετέχουν επτά ερευνητικοί φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες) από 5 ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα). Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 3,3Μ€.

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα
PEBBLE αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογιών, οι οποίες θα υποστηρίξουν την κατασκευή ΚΘΕΙ. Στόχος είναι η κατασκευή νέων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας κτηρίων τα οποία θα λαμβάνουν αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο για τη λειτουργία υποσυστημάτων του κτηρίου (κλιματιστικά, φωτισμός, εξαερισμός), λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα ενέργειας από εγκατεστημένες ΑΠΕ, με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του κτηρίου από πλευράς ενεργειακών απαιτήσεων καθώς και την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης για τους χρήστες. Τα βασικά συστατικά της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι: πρώτον, η ύπαρξη υπολογιστικών μοντέλων υψηλής ακρίβειας, τα οποία επιτρέπουν την πρόλεξη με ακρίβεια των ενεργειακών απαιτήσεων του κτηρίου καθώς και εκτίμηση της διαθέσιμης από ΑΠΕ ενέργειας· δεύτερον, η ανάπτυξη μεθοδολογίας ελέγχου, η οποία με τη βοήθεια των υπολογιστικών μοντέλων, θα μπορεί να λαμβάνει βέλτιστες αποφάσεις για τη λειτουργία των συστημάτων του κτηρίου· και τρίτον, η ανάπτυξη τεχνολογιών για ασύρματους αισθητήρες και ενεργοποιητές οι οποίοι θα επιτρέπουν την καταγραφή της κατάστασης του κτηρίου και την εκτέλεση των εντολών ελέγχου. Στα πλαίσια του προγράμματος έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση του συστήματος και η αξιολόγησή της απόδοσής του σε 3 κτήρια γραφείων στην Ευρώπη: στο Κάσελ, Γερμανίας (Fraunhofer Institute for Building Physics), στο Άαχεν, Γερμανίας (E.ON Energy Building, RWTH Aachen) και στα Χανιά, Ελλάδα (κτήριο Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολυτεχνείο Κρήτης). Πέρα από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, στόχος του έργου είναι η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια καθώς και η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας με οργάνωση ημερίδων και επισκέψεων στα κτήρια αυτά.Για περισσότερες πληροφορίες:

Επικοινωνήστε με τον συντονιστή:

Δρ. Δημήτριος Ρόβας, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη, 73100 Χανιά, Ελλάδα.

Τηλέφωνο: (+30)-28210 37365

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rovas@dpem.tuc.gr

© 2010-18 PEBBLE  W3C Valid W3C Valid
Συνοπτική Περιγραφή Impact Τεχνική Μεθοδολογία Work Packages Πληροφορίες για το έργο
Ανακοινώσεις Events
!TUC !FIBP !RWTH
!Scientific Papers !Conference Publications !Dissemination Materials Παραδοτέα !Others
!TUC !FIBP !RWTH !TUGRAZ CSEM !ARMINES !SBC